TI-API: TI Store API excel tool 下单,无法使用

Part Number: TI-API

你好, 

我通过TI Store API excel tool下单,用不了,显示截图如下,请问怎么解决: